0957123837

Tutor bul

 • Offline

  หทัยทิพย์ สายัณห์

  cinsiyet kadın deneyim 1 yaş 24 Yıl yeterlik ปริญญาตรี
  • alan   ภายในตัวจังหวัด, ตรัง
  • telefon   xxxxxxxx76
  • öğretir   คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Ort. rating    
  • WhatsApp   xxxxxxxx5642
 • Offline

  จันทร์จิรา ศิวะประทานกุล

  cinsiyet kadın deneyim 6 yaş 2020 Yıl yeterlik ปริญญาโท
  • alan   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • telefon   xxxxxxxx87
  • öğretir   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Ort. rating    
  • WhatsApp   xxxxxxxxe
 • Offline

  วันชนะ กาวี

  cinsiyet erkek deneyim 0 yaş 24 Yıl yeterlik ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • alan   ภายในตัวจังหวัด, มหาสารคาม
  • telefon   xxxxxxxx60
  • öğretir   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย, O-NET, GAT PAT.
  • Tutor Ort. rating    
  • WhatsApp   xxxxxxxxneid
 • Offline

  TIDARAT CHUENCHAI

  cinsiyet kadın deneyim 0 yaş 2020 Yıl yeterlik ปริญญาโท
  • alan   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • telefon   xxxxxxxx09
  • öğretir   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, คอมพิวเตอร์.
  • Tutor Ort. rating    
  • WhatsApp   xxxxxxxxbu
 • Offline

  สาริณี เสมอภาค

  cinsiyet kadın deneyim 1 yaş 24 Yıl yeterlik ปริญญาตรี
  • alan   ภายในตัวจังหวัด, เชียงใหม่
  • telefon   xxxxxxxx41
  • öğretir   วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Ort. rating    
  • WhatsApp   xxxxxxxx41