0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 350 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx84
  • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 1 ปี

ประสบการณ์สอนประมาณ 1 ปี สอนวิชาคณิตศาตร์และชีววิทยา

จบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสอนวิชาคณิตศาสตร์และชีววิทยา

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้