0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 300 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx11
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx11
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ระดับมหาวิทยาลัย, IELTS, TOEFL/TOEIC.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนบ่าย
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ) ตลอดเวลา
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,English,
  • ประสบการณ์การสอน 5 ปี

จบป.ตรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ 
จบป.โท - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสาตร์ ภาษาศาสตร์ 

- สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน 
- ติวสอนเข้า ม.1 / ม.4 / มหาวิทยาลัย / เรียนต่อต่างประเทศ 
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

วันและเวลาเรียนคุยกันก่อนได้ค่ะ

จบป.ตรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ 
จบป.โท - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสาตร์ ภาษาศาสตร์ 

- สอนวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน 
- ติวสอนเข้า ม.1 / ม.4 / มหาวิทยาลัย / เรียนต่อต่างประเทศ 
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

วันและเวลาเรียนคุยกันก่อนได้ค่ะ

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้