0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 150 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx19
  • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, ขอนแก่น
  • วิชาที่สอน ว่าง
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,English,
  • ประสบการณ์การสอน 3 เดือน

-  เคยมีประสบการณ์สอนภาษาจีนที่สถาบันสอนภาษา ฮัก ในเมืองขอนแก่น ตั้งแต่เด็กระดับอนุบาลจนถึงประถมตอนปลาย

-  เคยมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษในด้านการพูด การเขียน ตั้งแต่เด็กระดับอนุบาลจนถึงประถม

- ศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน ในสาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รับสอนทั้งภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน

                      &

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้