0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 220 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx11
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx92
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, O-NET, GAT PAT, CU-TEP, TU-GET.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,English,
  • ประสบการณ์การสอน 0 เดือน

1.สอบตรงวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้ที่1
2.คณิตศาสตร์มัธยมสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ที่9รุ่นเสมอ
3.สามารถอ่านตำราคณิตศาสตร์ได้หลายภาษาเพื่อเทียบเคียงวิธีการได้(10ภาษาและกำลังศึกษาเองเพิ่ม)
4.สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษและสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ในหลักสูตรนานาชาติได้
5.มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติในด้านวิศวกรรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2
6.เข้าถึงคณิตศาสตร์ถึงรากฐาน อธิบายได้ทุกตัวอักษร
7.วิธีการที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย ที่คิดค้นจากการอ่านตำราคณิตศาสตร์มาหลายทวีปทั่วโลก 
8.เกรดวิชาคณิตศาสตร์ 4.00 ไม่เคยได้เกรดอื่น มัธยม-มหาวิทยาลัย ตลอดการเรียนทั้งหมด
 

ม.ปลาย : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้