0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 500 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx05
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 4 ปี

พ.ศ. - รับสอนพิเศษวิชาเคมีแบบตัวต่อตัว ระดับ ม.ปลาย ทั้งสอนให้เข้าใจเนื้อหาในห้องเรียนและสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยได้สอนนักเรียนกว่า 20  คน 

นักเรียนที่ผ่านการติว สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ บัญชี และวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. -ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้