0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 250 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx91
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 2 ปี

ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ มอปลาย, มอต้น, ประถม เคมี มอปลาย ฟิสิกส์ มอปลาย
และวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ป.6 และ ม.3 กลุ่มโรงเรียนหนองโดน

ครูพี่พีเค
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาตรี จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนทำวิจัยมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่น
 

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้