0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 250 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx44
  • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.com
  • LINE ID xxxxxxxxsp
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, สุโขทัย
  • วิชาที่สอน ว่าง
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,English,
  • ประสบการณ์การสอน 2 ปี

ชื่อสิรินุช เข็มคงค่ะ ชื่อเล่น ติ๊ดตี่ อายุ 24 ปี

จบมัธยมต้นจากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย

โปรแกรมสองภาษา (English Program) เกรดเฉลี่ย 3.31

 

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) เกรดเฉลี่ย 3.74

 

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยยเรศวร จ.พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.46<

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้