0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 250 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx04
  • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.co.th
  • LINE ID xxxxxxxx32
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 6 เดือน

- สอนการบ้านทั่วไปน้องอนุบาล 3 โรงเรียนเลิศหล้าเพชรเกษม (หลักสูตรนานาชาติ)

- สอนคณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

- สอนภาษาอังกฤษ เด็กปวส. (พื้นฐานอ่อนมาก)

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้