0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 100 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx47
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • วิชาที่สอน ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 1 ปี

ติวโอเน็ต ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้