0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 500 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx08
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxxykiju
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, สุพรรณบุรี
  • วิชาที่สอน ว่าง
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 3 เดือน

สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตเกษตร

สอนเคมี ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้