0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 200 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx59
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, พะเยา
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 3 ปี

ขณะเรียนมหาวิทยาลัย

  -ทำงานสอนพิเศษที่สถาบันสอนพิเศษ 3 ปี

  -ฝึกสอนในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นระยะเวลา1 เทอม

เรียนจบ

 -ทำงานที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา ระดับชั้น ม.1- ม.6 เป็นระยะเวลา 3 ปี

จบปริญญาตรีคณะ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้