0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 800 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx76
  • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx5642
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, ตรัง
  • วิชาที่สอน คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • มีการแนะนำ ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 1 เดือน

สอน ฟิสิกส์ ม.4-6 

สอนคณิตศาสตร์ ม.4-6 

และสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลีและการจัดการพลังงาน

ประวัติด้านการทำงาน

1. ตรวจสอบค่าความสกปรกของน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. เลี้ยงสาหร่ายเพื่อทดสอบแก๊สมีเทนในน้ำหมักชีวภาพ

3.ตรวจสอบค่าความหนืดของของไหลนาโนโดยใช้ซิลิกอนไดออกไซด์

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม/ดูงาน

1.ศึกษาดูงาน ณ ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปีพ.ศ.

2.ศึกษาดูงาน ณ สถาบันซิโครตรอน จ.นครราชสีมา ปีพ.ศ

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้