0957123837

ข้อมูลส่วนตัวติวเตอร์

฿ 200 ต่อชั่วโมง
  • โทรศัพท์ xxxxxxxx88
  • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.com
  • LINE ID xxxxxxxx7108
  • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด, พิษณุโลก
  • วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย.
  • มีการแนะนำ ไม่ใช่
  • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
  • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ) -
  • ภาษาที่ใช้ในการสอน ภาษาไทย,
  • ประสบการณ์การสอน 1 ปี

- สอนวิชาเคมี ม.ปลาย (gifted และ วิทย์-คณิต) รร.จ่านกร้อง จ.พิษณุโลก

- จบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เป็นนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


 

เป็นคนแรกที่รีวิว / เรต

คุณจะได้รับ 0 เครดิต, เมื่อความคิดเห็นของคุณ / บทวิจารณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากติวเตอร์ท่านนี้