0957123837

ค้นหา ติวเตอร์

 • Offline

  วันชนะ กาวี

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 24 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, มหาสารคาม
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx60
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย, O-NET, GAT PAT.
  • คะแนนเฉลี่ยของติวเตอร์    
  • LINE ID   xxxxxxxxneid
 • Offline

  สินีนาฏ สุขสุเสียง

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 1 อายุ 2020 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx84
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย