0957123837

ค้นหา นักเรียน

 • Offline

  ตัวอย่างการประกาศหาติวเตอร์สอนพิเศษ

  เพศ ชาย ประเภทติวเตอร์ ติวเตอร์สอนผ่านออนไลน์ อายุ 18 ปี ระดับการศึกษา ม.ปลาย
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx89
  • อีเมล์   xxxxxxxx@hotmail.com
  • จำนวนการดู   1
  • LINE ID   xxxxxxxx
  • ความเร่งด่วนที่ต้องการติวเตอร์   1 Month
  • ระยะเวลาในการเรียน  4 Months
  รายละเอียดความต้องการ   ต้องการหาติวเอตร์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สอนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เน้นพี่ที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์