0957123837

ค้นหา นักเรียน

 • Offline

  ตัวอย่างการประกาศหาติวเตอร์สอนที่สถาบันสอนพิเศษ

  เพศ ชาย ประเภทติวเตอร์ ติวเตอร์สอนตามสถาบัน อายุ 20 ปี ระดับการศึกษา test
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx89
  • อีเมล์   xxxxxxxx@hotmail.com
  • จำนวนการดู   0
  • LINE ID   xxxxxxxx
  • ความเร่งด่วนที่ต้องการติวเตอร์   Immediately
  • ระยะเวลาในการเรียน  3 Months
  รายละเอียดความต้องการ   ตัวอย่างการประกาศหาติวเตอร์สอนที่สถาบันสอนพิเศษ ต้องการหาติวเตอร์มาสอนที่สภาบันสอนพิเศษในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 • Offline

  ตัวอย่างการประกาศหาติวเตอร์สอนพิเศษ-2

  เพศ ชาย ประเภทติวเตอร์ ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว อายุ 20 ปี ระดับการศึกษา test
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx89
  • อีเมล์   xxxxxxxx@hotmail.com
  • จำนวนการดู   2
  • LINE ID   xxxxxxxx
  • ความเร่งด่วนที่ต้องการติวเตอร์   1 Week
  • ระยะเวลาในการเรียน  4 Months
  รายละเอียดความต้องการ   ต้องการหาติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทย ให้ติวเตอร์มาสอนที่บ้านแถวๆ สีลม เรียนวันละ 2 ชั่วโมง
 • Offline

  ตัวอย่างการประกาศหาติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ

  เพศ ชาย ประเภทติวเตอร์ ติวเตอร์สอนผ่านออนไลน์ อายุ 20 ปี ระดับการศึกษา test
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด
  • โทรศัพท์   xxxxxxxx89
  • อีเมล์   xxxxxxxx@hotmail.com
  • จำนวนการดู   5
  • LINE ID   xxxxxxxx
  • ความเร่งด่วนที่ต้องการติวเตอร์   1 Week
  • ระยะเวลาในการเรียน  3 Months
  รายละเอียดความต้องการ   ต้องการหาติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เน้นเรื่องของการฝึกการพูดและฟัง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงตอนเย็น