0957123837

ความต้องการของนักเรียน

รับสอนภาษาอังกฤษน้องๆ ระดับมัธยมต้น

ดูรายละเอียดการติดต่อ

พูดคุยกับนักเรียน

 • ชื่อจริง อริสสา
 • นามสกุล บัวเจริญ
 • โทรศัพท์ xxxxxxxx12
 • อีเมล์ xxxxxxxx@hotmail.com
 • LINE ID xxxxxxxx1
 • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด
 • ที่อยู่ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • ภาค กลาง
 • ประเทศ ประเทศไทย
 • สถานะ Opened
 • ระดับการศึกษา ปริญญาโท
 • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
 • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
 • ติวเตอร์ที่จำเป็นกับความต้องการ

 • วิชาเรียน ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น
 • ลำดับความสำคัญ Immediately
 • งบประมาณ 100
 •  

 • ประเภทติวเตอร์ สถาบันสอนพิเศษ
 • ประเภทงบประมาณ One Time
 • ระยะเวลาในการเรียน 1 Month
 • เปิดสอนเป็นกลุ่มๆละไม่เกิน 10 คนค่ะ