0957123837

ความต้องการของนักเรียน

 • ชื่อจริง Suphasit
 • นามสกุล Rapseeda
 • โทรศัพท์ xxxxxxxx91
 • อีเมล์ xxxxxxxx@gmail.com
 • LINE ID xxxxxxxxer1234
 • พื้นที่สอน ภายในตัวจังหวัด
 • ที่อยู่ บ้านไผ่
 • จังหวัด ขอนแก่น
 • ภาค อีสาน
 • ประเทศ ประเทศไทย
 • สถานะ Opened
 • ระดับการศึกษา ม.5
 • เวลาที่สะดวก ตอนเช้า
 • เวลาที่รับสายได้ (โปรดระบุ)
 • ติวเตอร์ที่จำเป็นกับความต้องการ

 • วิชาเรียน คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย
 • ลำดับความสำคัญ Immediately
 • งบประมาณ 500
 •  

 • ประเภทติวเตอร์ ติวเตอร์สอนผ่านออนไลน์
 • ประเภทงบประมาณ One Time
 • ระยะเวลาในการเรียน 1 Month
 • สอนเข้าใจ