0957123837

tuteur profil

฿ 6900 par heure

บุญญฤทธิ์ บรรจงศิริ

ปรีญาตรีสถาบันการบินพลเรือน

Coordonnées du contact

พูดคุยกับติวเตอร์ เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์
  • téléphone xxxxxxxx53
  • email xxxxxxxx@hotmail.com
  • WhatsApp pas Disponible
  • zone ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • enseigne คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, อื่นๆ.
  • Démo gratuite oui
  • Temps de Disponibilité matin
  • Heure d'appel
  • langues Connu ภาษาไทย,English,
  • Expérience d'enseignement 10 ans

สถาบันการบินพลเรือน 

ติวเตอร์การบิน “Tutor Kanbin

อันดับ 1 ด้านการติว เพื่อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน 
จากทีมงานนักบิน และศิษย์เก่าจากสถาบันการบินพลเรือน 
ด้วยความแม่นยำในการเก็งข้อสอบ ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดำเนินการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ปี เราพร้อมทุ่มเทประสบการณ์ในการนำน้องๆเข้าสู่รั้ว สถาบันการบินพลเรือน ด้วยผลงานที่พิสูจน์แล้ว ครองสถิติอันดับ 1 ในการติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน 5 ปีซ้อน

 

   "ติวเตอร์การบิน" เป็นทีมงานที่รับติวเข้ม เพื่อสอบเข้า ”สถาบันการบินพลเรือน” ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 9 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ที่สร้างประโยชน์แก่ตัวนักเรียนนักศึกษาเอง เพื่อหวังผลให้น้องๆประสบความสำเร็จสูงสุด เน้นคุณภาพอย่างแท้จริง ไม่เน้นปริมาณ เป็นสถาบันติวที่เหมาะสำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ที่ต้องการเตรียมตัว เตรียมพร้อมสู่การเป็นนักเรียนสถาบันการบินพลเรือนโดยมีพี่ๆทีมงานติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ เทคนิค ทักษะ และมีความชำนาญในการสอนแต่ละวิชา คอยเพิ่มความรู้ และสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบให้กับน้องๆ ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานการบิน คำแนะนำในการวางแผนให้กับตัวน้องๆเอง ตลอดจนการทดสอบ Pre-test การสอบสัมภาษณ์ ก่อนที่จะถึงการสอบจริง

 

มีคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ผ่านการสอบเข้าในปีล่าสุด พบรุ่นน้องในห้องเรียน เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆในการเข้าสอบ 

กระบวนวิชาที่เปิดสอน มีทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ และ พื้นฐานการบิน ซึ่งเป็น 4 วิชาที่ใช้ในการสอบ ซึ่งแต่ละกระบวนวิชานั้นทางสถาบันได้จัดพิมพ์คู่มือประกอบการเรียนการสอนให้กับน้องๆสมาชิกที่สมัครติวเข้ามาในแต่ละคอร์ส และวิชาที่สำคัญมากที่สุดคือ วิชาพื้นฐานการบิน ส่วนใหญ่น้องๆทำได้ไม่ดีมากที่สุด เพราะไม่มีการเรียนการสอนในชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)

Soyez le premier à commenter / Taux .

Vous recevrez 0 crédits, une fois votre commentaire / avis est approuvé par ce Tuteur.