0957123837

ทำงานอย่างไร

เราทำงานอย่างไร?

ติวเตอร์ชัวร์ดอทคอม มีระบบอำนวยความสะดวกในด้านการค้นหาติวเตอร์ แสดงสถานะ Online/Offline  และยัลมีระบบห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ติวเตอร์และนักเรียนทำการเรียนการสอนเป็น real time ผ่านหน้าเว็บไซต์

สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง (User ปกติ/User Premium)

User แบบปกติ

1.สมัครสมาชิกด้วยการลงทะเบียน ท่านจะได้รับจำนวน credit ฟรี เพื่อใช้ในการลงประกาศหาติวเตอร์และดูโปร์ไฟล์ของติวเตอร์แต่ละคน (แนะนำให้ log-in และเลือกหัวข้อลงประกาศ)

2.ท่านสามารถค้นหาติวเตอร์ได้ตามแต่ละหัวข้อ เช่น เขตพื้นที่การสอน/รายวิชาที่สอน/ประสบการณ์สอน/ลักษณะการสอน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการค้นหา

3.ในกรณีที่ท่านลงประกาศหาติวเตอร์ ท่านสามารถลงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ติวเตอร์สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง

4.ในกรณีที่ท่านดูโปรไฟล์ติวเตอร์ ท่านสามารถติดต่อติวเตอร์ได้โดยตรงจากรายละเอียดการติดต่อที่ติวเตอร์แต่ละท่านได้ลงรายละเอียดไว้ในโปรไฟล์

5.สุดท้าย ท่านก็จะได้ติวเตอร์ตามที่ต้องการ

User แบบ Premium

1.สมัครเป็น User แบบปกติก่อน จากนั้นให้ Login เข้าไปในหัวข้อ แพคเกจ เพื่อเลือกดูแพคเกจที่เหมาะกับท่าน

2.เมื่อได้แพคเกจที่ต้องการให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

3.สำหรับ User แบบ Premium สิทธิ์ที่ได้รับพิเศษคือ

- ท่านจะได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลติวเตอร์ตามจำนวนแพคเกจที่ท่านเลือก

- ท่านสามารถใช้ระบบ Chat เพื่อพูดคุยกับติวเตอร์ Premium ได้โดยตรง

- ประกาศหาติวเตอร์ของท่านจากอยู่ในอันดับแรกๆก่อน user แบบปกติ

สำหรับติวเตอร์/สถาบันสอนพิเศษ (User ปกติ/User Premium)

User แบบปกติ

1.สมัครสมาชิกด้วยการลงทะเบียน ท่านจะได้รับจำนวน credit ฟรี เพื่อใช้ในดูโปร์ไฟล์ของนักเรียน/ผู้ปกครองที่ลงในประกาศหาติวเตอร์แต่ละรายการ

2.ท่านสามารถค้นหาประกาศของนักเรียน/ผู้ปกครองที่กำลังมองหาติวเตอร์ได้ตามแต่ละหัวข้อ เช่น เขตพื้นที่การสอน/รายวิชาที่สอน/ประสบการณ์สอน/ลักษณะการสอน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการค้นหา

3.ท่านสามารถสร้างโปร์ไฟล์และลงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้นักเรียน/ผู้ปกครองที่เข้าดูโปรไฟล์ของท่าน สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง

4.สุดท้าย ท่านก็จะได้รับโอกาสจากผู้ปกครอง/นักเรียน

User แบบ Premium

1.สมัครเป็น User แบบปกติก่อน จากนั้นให้ Login เข้าไปในหัวข้อ แพคเกจ เพื่อเลือกดูแพคเกจที่เหมาะกับท่าน

2.เมื่อได้แพคเกจที่ต้องการให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

3.สำหรับ User แบบ Premium สิทธิ์ที่ได้รับพิเศษคือ

   - ท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้งานห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเปิดการสอนผ่านหน้าเว็บไซต์

   - ท่านจะได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลนักเรียนตามจำนวนแพคเกจที่ท่านเลือก

   - ท่านสามารถใช้ระบบ Chat เพื่อพูดคุยกับติวเตอร์ Premium ได้โดยตรง

   - โปรไฟล์ของท่านจากอยู่ในอันดับแรกๆก่อน user แบบปกติ ท่านมีโอกาสเข้าถึงผู้ปกครอง/นักเรียนได้ง่ายขึ้น