0957123837

ค้นหา ติวเตอร์

 • Offline

  ดุษณีย์ ศรีจันทร์

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 1 อายุ 28 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, พิษณุโลก
  • Phone   xxxxxxxx88
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx7108
 • Offline

  วิธิสรรค์ เหลืองวิลัย

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 1 อายุ 25 Years ระดับการศึกษา ป.ตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, ชลบุรี
  • Phone   xxxxxxxx57
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, กีฬา.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxs
 • Offline

  จันทร์จิรา ศิวะประทานกุล

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 6 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา ปริญญาโท
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx87
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxe
 • Offline

  chayakorn karasuta

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 2 อายุ 24 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx91
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx
 • Offline

  นันทิกา วงค์ใยคำ

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 1 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา ฺBachelor of Education (Thai)
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, เชียงใหม่
  • Phone   xxxxxxxx95
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาไทย-ระดับมหาวิทยาลัย, สังคมศึกษา-ชั้นประถมฯ, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT, ภาษาเกาหลี.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx
 • Offline

  วันชนะ กาวี

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 24 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, มหาสารคาม
  • Phone   xxxxxxxx60
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย, O-NET, GAT PAT.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxneid
 • Offline

  Tanaporn Naewla

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx74
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  Engorn Hengpattanapong

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 2 อายุ 27 Years ระดับการศึกษา ปริญญาโท คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, สมุทรปราการ
  • Phone   xxxxxxxx51
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxb
 • Offline

  จิตตินี เจริญจิตต์

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx47
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  โชติกา พรเจริญศิริ

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 2 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา ปริญญาโท
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx80
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, สังคมศึกษา-ชั้นประถมฯ, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx
 • Offline

  ชญานิน วิทยพัฒนาพร

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx49
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  TIDARAT CHUENCHAI

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา ปริญญาโท
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx09
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, คณิตศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ระดับมหาวิทยาลัย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, คอมพิวเตอร์.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxbu
 • Offline

  Chayonnat Thanamun

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 3 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา ปริญญาโท
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx59
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  สาริณี เสมอภาค

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 1 อายุ 24 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, เชียงใหม่
  • Phone   xxxxxxxx41
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx41
 • Offline

  มงคล ปิ่นถาวร

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 12 อายุ 37 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx83
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  ภควิชญ์ เมธาธีระนันท์

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 31 Years ระดับการศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx20
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx20
 • Offline

  ณัฐมณ วาจรัส

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx83
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  Thawanrat Choopleum

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 2 อายุ 23 Years ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, สมุทรปราการ
  • Phone   xxxxxxxx24
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, สังคมศึกษา-ชั้นประถมฯ, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxzycat
 • Offline

  วทัญญู ยุคง

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 1 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx19
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx40
 • Offline

  กัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx44
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ระดับมหาวิทยาลัย.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  ศิวพร สกุลภักดี

  เพศ ชาย ประสบการณ์ 0 อายุ 2020 Years ระดับการศึกษา
  • พื้นที่สอน  
  • Phone   xxxxxxxx42
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมปลาย, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, IELTS.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   Not Available
 • Offline

  ทักษพร ศักดิ์สยามกุล

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 6 อายุ 18 Years ระดับการศึกษา กำลังรอผลตอบรับปริญญาตรี ที่มหาลัยธรรมศาสตร์
  • พื้นที่สอน   ภายในกรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร
  • Phone   xxxxxxxx12
  • วิชาที่สอน   วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมปลาย, สังคมศึกษา-ชั้นประถมฯ, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมปลาย, O-NET, GAT PAT, ภาษาอื่นๅ.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxx
 • Offline

  รจรินทร์ จันทรจินดาวงศ์

  เพศ หญิง ประสบการณ์ 5 อายุ 35 Years ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
  • พื้นที่สอน   ภายในตัวจังหวัด, สมุทรปราการ
  • Phone   xxxxxxxx41
  • วิชาที่สอน   คณิตศาสตร์-ชั้นประถมฯ, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, คณิตศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, วิทยาศาสตร์-ชั้นประถมฯ, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมต้น, วิทยาศาสตร์-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษ-ชั้นประถมฯ, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาอังกฤษ-ชั้นมัธยมปลาย, ภาษาไทย-ชั้นประถมฯ, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมต้น, ภาษาไทย-ชั้นมัธยมปลาย, สังคมศึกษา-ชั้นประถมฯ, สังคมศึกษา-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมต้น, ฟิสิกส์-ชั้นมัธยมปลาย, เคมี-ชั้นมัธยมต้น, เคมี-ชั้นมัธยมปลาย, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมต้น, ชีววิทยา-ชั้นมัธยมปลาย, TOEFL/TOEIC.
  • Tutor Avg. Rating    
  • LINE ID   xxxxxxxxg