0957123837

สำหรับนักเรียน

สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง (User ปกติ/User Premium)

User แบบปกติ

1.สมัคร สมาชิกด้วยการลงทะเบียน ท่านจะได้รับจำนวน credit ฟรี เพื่อใช้ในการลงประกาศหาติวเตอร์และดูโปร์ไฟล์ของติวเตอร์แต่ละคน (แนะนำให้ log-in และเลือกหัวข้อลงประกาศ)

2.ท่าน สามารถค้นหาติวเตอร์ได้ตามแต่ละหัวข้อ เช่น เขตพื้นที่การสอน/รายวิชาที่สอน/ประสบการณ์สอน/ลักษณะการสอน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการค้นหา

3.ในกรณีที่ท่านลงประกาศหาติวเตอร์ ท่านสามารถลงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ติวเตอร์สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง

4.ใน กรณีที่ท่านดูโปรไฟล์ติวเตอร์ ท่านสามารถติดต่อติวเตอร์ได้โดยตรงจากรายละเอียดการติดต่อที่ติวเตอร์แต่ละ ท่านได้ลงรายละเอียดไว้ในโปรไฟล์

5.สุดท้าย ท่านก็จะได้ติวเตอร์ตามที่ต้องการ

User แบบ Premium

1.สมัครเป็น User แบบปกติก่อน จากนั้นให้ Login เข้าไปในหัวข้อ แพคเกจ เพื่อเลือกดูแพคเกจที่เหมาะกับท่าน

2.เมื่อได้แพคเกจที่ต้องการให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก

3.สำหรับ User แบบ Premium สิทธิ์ที่ได้รับพิเศษคือ

- ท่านจะได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลติวเตอร์ตามจำนวนแพคเกจที่ท่านเลือก

- ท่านสามารถใช้ระบบ Chat เพื่อพูดคุยกับติวเตอร์ Premium ได้โดยตรง

- ประกาศหาติวเตอร์ของท่านจากอยู่ในอันดับแรกๆก่อน user แบบปกติ